• Okulumuz Uluslararası Antalya Altın Kep Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu...
    • Okulumuz Yeniden Erasmus+ Eğitimi İçin Avrupa Yollarında...
    • Okulumuz Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışmasında "Yılın En Başarılı Lisesi" Oldu...
Üyelik Girişi
Site Menüsü

Temel Yiyecek Üretimi ve Servis Atölyesi Dersi

Temel Yiyecek Üretimi ve Servis Atölyesi dersi proje ve performans ödev konularını görmek için tıklayınız...

Temel Yiyecek Üretimi ve Servis Atölyesi Dersi Proje ve Performans Ödevleri


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Proje ve Performans Çalışmaları

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar:

MADDE 50 (1) (Değişik: RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (Ek cümle: RG-1/9/2018-30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
(8) (Değişik: RG-5/9/2019-30879) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir ve öğrencilere duyurulur.
(9) (Ek: RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.
(10) (Ek: RG-5/9/2019-30879) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgilere e-Portfolyoda yer verilir.

Performans ödevi ne demek?
Performans görevleri, öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri problem durumlarını sunan, derslerde işlenen kazanımları pekiştiren ve öğrencilerin hem mekân hem de mekândan bağımsız olarak üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinliklerdir.

Proje ve performans ne demek?
Proje, bireysel ve grup çalışması olarak verilebilir. Performans çalışmasında ise, daha çok bireysel görevlendirmeler söz konusudur. Proje, genel olarak dersin kazanımlarının sonucuna yöneliktir. Performans çalışmasında ise, ders öncesi ve dersteki kazanımlara yöneliktir.

Proje çalışması ne demek?
Proje; Bir amacı belirli bir süre içinde gerçekleştirmek için, bireysel veya grup olarak yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Projeler, içersinde değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, tanımlı bir bütçesi olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin ölçülebilir faydaların elde edildiği bir çalışmadır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam314
Toplam Ziyaret668637