• Okulumuz Uluslararası Antalya Altın Kep Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu...
    • Okulumuz Yeniden Erasmus+ Eğitimi İçin Avrupa Yollarında...
    • Okulumuz Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışmasında "Yılın En Başarılı Lisesi" Oldu...
Üyelik Girişi
Site Menüsü

Proje ve Performans Değerlendirme Ölçeği

Proje ve Performans Değerlendirme Ölçeğini görmek için tıklayınız...

Proje ve Performans Değerlendirme Ölçeği – Milli Eğitim Bakanlığı


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Proje ve Performans Çalışmaları

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar:

MADDE 50 (1) (Değişik: RG-16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. (Ek cümle: RG-1/9/2018-30522) Sınıf/şube rehber öğretmenleri, öğrencilerin proje hazırlama taleplerini ilgi, yetenek, beceri ve başarı durumlarını dikkate alarak dersler bazında dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterir.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir ve öğrencilere duyurulur.

(9) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

(10) (Ek: RG-5/9/2019-30879) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgilere e-Portfolyoda yer verilir.


Öğrenci Performans Değerlendirme Nedir?
Performans değerlendirmeleri; öğrencilerin, bilgi ve becerilerini göstermelerini sağlayan ve bir cevap veya bir ürün yarattıkları değerlendirmelerdir (Airasian, 1994). Öğrencinin yapabilecekleri ve bildiklerini tanımlayan değerlendirme olarak bilinmektedir.

Performans gösterme nedir?
Performans Gösterme: Öğrenci bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarında performans göstermiş ise etkinliğin düzeyi performans gösterme olarak değerlendirilir.

Performans kavramının tanımı nedir?
Performans kelimesinin sözlük anlamı, “1.Yapılan iş, uygulama, icraat; 2.Herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği ve gücü; 3. Kişinin yapabileceği en iyi derece; 4. Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb. ortaya koyarken gösterilen başarı” olarak ifade edilmektedir (TDK).

Performans testi nedir?
Kişinin tanımlı bir koşulda, belli bir görevi/davranışı ne derece iyi ya da doğru yapabildiğini ölçen testlerdir. Örnek: başarı testleri (öğretmen yapımı ve standart), zeka, genel yetenek ve özel yetenek testleri, beceri (psiko-motor) testleri.

Performans testleri nelerdir?
Performansı ölçmek için vücudun temel motorik özelliklerini ölçen testlerdir. Bunlar dayanıklılık, sürat, çeviklik, çabukluk, kuvvet, esneklik, denge ve koordinasyondur.

Performans değerlendirme nedir ve nasıl yapılır?
Performans değerlendirme; çalışanın yeteneklerini, potansiyelini, iş alışkanlıklarını, davranışlarını ve benzer niteliklerini diğerleriyle karşılaştırarak sağlanan sistematik bir ölçümdür ve performans yönetiminin en bu ölçümün önemli aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans değerlendirmenin amacı nedir?
Performans değerlemesinin temel amacı, iş görenlerin iş süreçlerini iyileştirmedeki katkılarını saptamak ve onların becerileri oranında sorumluluk üstlenmesini sağlayan bir kültür tesis etmektir. Bir performans değerleme modelinde iletişim, eğitim, ölçme ve araştırmayı teşvik dört temel unsurdur.

Performans değerlendirmesi neden önemlidir?
Performans değerlemesinin temel amacı; personelin iş süreçlerini iyileştirmedeki katkılarını saptamak ve onların becerileri oranında sorumluluk üstlenmesini sağlayan bir kültür tesis etmek ve böylece performansı iyileştirmektir. Değerlendirme, kişinin işteki başarı derecesi hakkında bir yargıya varma işlemidir.

Performans ölçüm sistemi nedir?
Performans ölçüm sistemi; faaliyetlerin hem etkililiğini hem de etkinliğini ölçmek için kullanılan ölçütler kümesidir (Neely v.d., 1995).

Performans ölçümü neden yapılır?
Performans ölçümü; başarılı bir işletmeyi yönetmenin önemli bir yönüdür. İşletmenin farklı bileşenlerinin performansını izleyerek, işletme sahipleri ve yöneticileri sorunlu alanları belirleyebilir, ilerlemeyi takip edebilir ve işletmenin tam potansiyelinde çalıştığından emin olmak için proaktif adımlar atabilirler.

Performans değerleme teknikleri nelerdir?
Klasik Performans değerleme sistemleri; “Sıralama Yöntemi”, “İkili Karşılaştırma Yöntemi”, “Kontrol Listesi Yöntemi”, “Kritik Olay Yöntemi”, “Grafik Değerlendirme Ölçeği”, “Davranışsal Değerlendirme Ölçeği”, “Davranışsal Gözlem Ölçeği” ve “Zorunlu Seçim Yöntemi” şeklinde sıralanabilir.

Performans değerlemeyi kimler yapar?
Kurumun yönetim ve insan kaynakları anlayışına göre performans değerlendirmesini yapacak kişi değişiklik gösterebilir. Genel olarak bu görev insan kaynakları uzmanlarının sorumluluğunda bulunsa da personelin bağlı olduğu birimdeki iş arkadaşları, müdür ya da amiri bu işlem sırasında aktif olarak görev alabilir.

Performans değerlendirme yöntemleri nelerdir?

(1) Kişiler arası karşılaştırmalara dayalı,

(2) Ortak performans standart ve kriterlerine dayalı,

(3) Bireysel performans standartlarına dayalı.

İnsan kaynakları performans değerlendirme türleri nelerdir?

(1) İş Kalitesi,

(2) İş Miktarı ve Verimlilik,

(3) İş İlişkileri ve İletişim,

(4) İnovasyon ve Yaratıcılık,

(5) Liderlik ve Yönetim Yetkinlikleri,

(6) Gelişim ve Öğrenme ve

(7) Takım Çalışması.

Performans formu nedir?
Performans değerlendirme formu, bir çalışanın belirli bir dönemdeki performansını ölçmek için kullanılan bir belgedir. Geleceği öngörmek için geçmişi değerlendirir. Performans değerlendirme formu ancak bilgiyi ve değişimi teşvik etmek için kullanırsanız güçlü olur.

Değerlendirme Ölçeği nedir?
Değerlendirme ölçekleri, araştırmacılara yanıtlayanların görüş ve davranışlarını nicel olarak ölçme fırsatı tanır. Uygun anket ölçeklemesi olmadan toplanan bilgiler, önyargı içerme ve anket sonuçlarını olumsuz yönde etkileme riski taşır.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam281
Toplam Ziyaret668604