• Okulumuz Uluslararası Antalya Altın Kep Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu...
  • Okulumuz Yeniden Erasmus+ Eğitimi İçin Avrupa Yollarında...
  • Okulumuz Uluslararası İstanbul Gastronomi Yarışmasında "Yılın En Başarılı Lisesi" Oldu...
Üyelik Girişi
Site Menüsü
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları - 12/02/2016
 • Antalya Altın Kep Aşçılar Yarışmasında Türkiye İkincinsiyiz. - 05/02/2015
 • Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışmasında TÜRKİYE İKİNCİSİ olduk. Yarışma çalışmamızı görmek için tıklayınız... • Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Tanıtımı - 10/10/2014
 •  

  Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı


  Alanın Tanımı

  Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  Alanın Amacı

  Yiyecek içecek hizmetleri alanı altında yer alan mutfak dalı ile aşçı, pastacılık dalı ile pastacı, servis dalı ile servis elemanı, bar dalı ile barmen-barmaid, hosteslik dalı host-hostes meslek elemanlarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  Alanın Mevcut Durumu ve Geleceği

  Yiyecek ve içecek hizmetleri olan otel, restoran, kafeterya, bar, pastane, toplu beslenme kurumları, vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanıdır.

  Turizm sektöründeki gelişmelerin yanı sıra, toplumdaki sosyo-kültürel ve ekonomik değişimler; insanların birçoğunun ev dışında hazırlanmış yiyeceklerle beslenmelerine ve yiyecek içecek hizmetleri alanının hızla gelişmesine sebep olmuştur.

  Yiyecek içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde besinlerin hazırlanması ve servisinde görevli olan personelin mutfak hijyeni konusunda eğitimli ve bilgili olması hem hizmet verilen yerin kalitesi ve sürekliliği hem de tüketici sağlığının korunması açısından çok önemlidir. Küçük bir ihmal yüzlerce insanın sağlığını bozarak besin zehirlenmelerine yol açabilmektedir.

  Ülkemizde yiyecek içecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren pek çok işletme vardır. Kamu ve özel sektörde çalışanlara yemek servisi yapılan mutfakların yanı sıra çeşitli fabrikalar, işyerleri, restoranlar, oteller, barlar, fastfood tüketimi yapılan yerler vb. bunların içinde yer alır.

  Yiyecek içecek hizmetleri hızlı bir gelişim ve değişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli bir istihdam alanı hâline gelmiştir.

  Bu alanda; rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış, dünya standartlarında hizmet verecek kaliteli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

  Ulaşım sektöründeki yolcu hareketlerindeki artış ve yolcu hizmetlerinin önem kazanması, hosteslik mesleğinin gelişmesine ve istihdam alanlarının artmasına neden olmuştur. Hostesler seyahat sırasındaki yolcu hizmetlerinin yanı sıra yiyecek içecek hizmetlerini de vermektedirler. Bu ortak yeterlikleri sebebiyle de hosteslik mesleğinin yiyecek içecek hizmetleri alanı içinde yer alması uygun görülmüştür.

  Yiyecek içecek hizmeti veren yerlerde, her aşamada hijyen ve sanitasyon kurallarının sağlanarak güvenli gıda sunumunun gerçekleştirilmesi ile kaliteli bir hizmetin yapılması halk sağlığı açısından çok önemlidir. 27.05.2004 tarihli Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine dair 5179 Sayılı Kanunla yiyecek içecek hizmetleri veren yerlerin denetim ve kontrolü sağlanmaktadır.

  Beslenme sistemlerinde çok önemli olan HACCP (Hazard Analyzis of Critical Control Points=Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) gıda güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İlk kez 1988 yılında HACCP sistemi yasal boyut kazanarak Avrupa’da önemli mesafeler kat etmiştir. HACCP sistemi tehlikelerin ve kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve bunların takip edilerek kontrol altına alınmasında diğer kontrol sistemlerine göre daha ucuz bir yoldur. Çünkü bu sistem, önleyici tedbirleri alarak yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar geçen süreç içinde üretimin her aşamasını kontrol altında tutarak problemlerin ortaya çıkmasını önler.

  Gerek Uluslararası gerekse ulusal düzeyde güvenli, sağlıklı gıdalar ve kaliteli bir hizmet için HACCP yönetim sistemi etkinliğinin kavranması, yetkili kuruluşlar ve tüketicilerin bilinçlenmesi HACCP uygulamalarını yaygınlaştıracaktır.

  Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının Alt Dalları

  MUTFAK DALI

  Tanımı: Mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Amacı: Aşçılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  PASTACILIK DALI

  Tanımı: Pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun pastane ürünlerini yapma süsleme ve servise hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Amacı: Pastacılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  SERVİS DALI

  Tanımı: Servise hazırlık, servis yapma, hesabın takdimi ve tahsili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Amacı: Servis elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  BAR DALI

  Tanımı: Bar hazırlıkları ve düzenini sağlama, içecek hazırlama ve servisini yapma, hesabın takdimi ve tahsili yeterliklerini kazandıracak eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Amacı: Barmen/barmaid mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  HOST-HOSTESLİK DALI

  Tanımı: Otobüs, tren ve havayollarında seyahat öncesi, sonrası ve seyahat sırasındaki yolcu/müşteri hizmetlerini ve servis hizmetlerini yapma yeterliklerini kazandıracak eğitim ve öğretim verilen daldır.

  Amacı: Hosteslik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

  1. Mutfak,
  2. Pastacılık,
  3. Servis,
  4. Bar,
  5. Hosteslik 

  Bu meslek elemanlarının dışında Sos Aşçısı, Sıcak Yemek Aşçısı, Soğuk Yemek Aşçısı, Kahvaltı Aşçısı Baklavacı, Börekçi, Pizzacı, Muhallebici, Yufkacı, Hamurkar Kasap, Barlar Şefi,Bar Kaptanı, Şarap Servis Elemanı, Tranşör, Kahveci Güzeli, Komi, Bulaşıkçı gibi meslekler bulunmaktadır. Host/Hosteslik meslek dalında da Uçak Hostesi, Yer Hizmetleri Hostesi, Tren Hostesi, Otobüs Hostesi, Fuar/Kongre Hostesi meslekleri yer almaktadır.

  İSTİHDAM ALANLARI

  Yiyecek İçecek Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  • Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde,
  • Pastanelerde,
  • Kurum mutfaklarında,
  • Kafeterya, bar ve restoranlarda,
  • Yemek fabrikalarında,
  • Ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde,
  • Fuar/kongre, otobüs/tren, havayollarının yer hizmetleri ve uçaklarda, vb. yerlerde      çalışabilirler.

  İŞ BULMA İMKANLARI

  Yiyecek ve içecek hizmetleri alanından mezun olanlar, konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, Pastanelerde, Özel ve kamu kuruluşlarının (hastane, okul, işyeri, fabrika, ordu vb.) mutfaklarında, Yemek fabrikalarında, Ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
  Unlu mamul üreten fırınlarda, kurum mutfaklarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek ünitelerinde, eğlence yerlerinde, resmi-özel havayollarında, otobüs şirketleri ve demiryollarında, fuarlar, sergiler, oteller, mağazalarda iş bulabilirler. Ayrıca, mutfağı, pastaneleri olan işletmeler ile yiyecek ve içecek hizmeti veren iş yerlerinde görev alabilirler.
  Ayrıca fuar/kongre Host/Hostesleri, otobüs/tren, havayollarında ilgili departmanlarında iş bulma imkanına sahiptirler.
 • Bakanlığımız Tarafından Megep Program Koordinatörlüğüne Görevlendirildim... - 23/06/2011
 • Bakanlık Megep Program Koordinatörlük Görevlendirme Onayımı görmek için tıklayınız...

 • Proje Yarışmasında Fonksiyonel Ekmekle Muğla İl Birincisi Olduk... - 23/08/2010
 •  Proje Tabanlı Beceri Yarışmasında MUĞLA İL BİRİNCİSİ olduk...

   Resmi Sonuçları görmek için tıklayınız...

  Duyuru Arşivi

 • I. Fethiye Ulusal Yemek Yarışmasında Altın Madalya Kazandık...
 • 4. Uluslararası Altın Kepte Dereceye Giren Okullar ve Yemeklerin Resimleri...
 • Yeni Yemek Reçeteleri Modülünün Yazımında Görevlendirildim...
 • Bakanlığımız Tarafından Ders Modüllerinin İncelenip, Düzeltilip Değerlendirilmesinde Görevlendirildim...
 • Proje Tabanlı Beceri Yarışmasında Muğla İl Üçüncüsü Olduk...
 • 3.Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışmasında Jüriyim...
 • Altın Kepte Dereceye Giren Okullar ve Yemeklerin Resimleri
 • Altın Kep Aşçılar Yarışmasında Türkiye Beşincisi Olduk...
 • Dubleks Evime / Yuvama Kavuştum...
 • Turizm Haftası Yemek Yarışmasında Tüm Kategorilerde İlçe Birincisiyiz...
 • Proje Yarışmasında İzmir Bölge İkincisi Olduk...
 • Altın Kep Aşçılar Yarışmasında Dereyece Giremedik...
 • II. Uluslar Arası Altın Kep Aşçılar Yarışmasında Jüriyim...
 • Altın Kep Aşçılar Yarışması Başlıyor...
 • Bölüm Şefi oldum...
 • Görev Yerim Değişti...
 • Veli Toplantısı
 • Sınav Sonuçlarınız Yayınlandı • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi5
  Bugün Toplam21
  Toplam Ziyaret660212